Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge fortsätter erbjuda verksamhetsförlagda studier för VFU-studenter

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen och fyller en central roll för studenters möjlighet att utvecklas inom läraryrket. Haninge kommun fortsätter att erbjuda VFU trots rådande situation med coronaviruset. En viktig satsning då det råder stor lärarbrist i länet samtidigt som kommunens attraktionskraft som arbetsgivare stärks.

Foto: Mostphotos

Till följd av situationen med coronaviruset har förändringar skett gällande Haninge kommuns undervisning till barn och unga. Det har i sin tur även ställt den verksamhetsförlagda undervisningen, VFU, inför stora utmaningar.

– Vi såg tidigt att flera kommuner runt om i länet beslutade att inte ta emot sina lärarstudenter i samband med coronaviruset. Många lärarstudenter stod över en natt utan placering vilket är en katastrof för den enskilda studenten vars förutsättningar att kunna fullfölja sin utbildning försvårades avsevärt. I sin tur gav det också konsekvenser för regionens och landets framtida kompetensförsörjning säger Annie Karlsson VFU samordnare.

Haninge kommun valde en annan väg. Genom att fortsätta erbjuda lärarstudenter placering har många fler kunna tas emot från länets olika lärosäten. Att ta emot studenter är en högt värderad uppgift bland förskole- och skolverksamheten i  kommunen. Handledare uttrycker ofta att studenter får med sig breda kunskaper från sina VFU-kurser samtidigt som de bidrar positivt till både förskolläraren- och lärarens samt verksamhetens utveckling.

VFU-kurserna är viktiga inslag i lärarutbildningen då den knyter ihop teori med praktik. Förutom att VFU blir en ovärderlig rekryteringsbas för rektorerna ger de verksamhetsförlagda kurserna viktiga erfarenheter för det framtida yrket. Lärosätena har anpassat kurserna efter rådande läge, bland annat då kommunens gymnasieskolor numera har distansundervisning. För övriga studenter har de istället fått följa med sin handledare, eller andra behöriga lärare, när ordinarie undervisning genomförs och när förberedelser för potentiella förändringar gjorts.

– Det är roligt att få höra att både verksamheterna och studenterna tycker VFU har fungerat bra. Studenterna har i denna speciella situation kunnat hjälpa till vilket har varit värdefullt för många av våra förskolor och skolor. Samtidigt har studenterna hört av sig till oss som arbetat med VFU och sagt att den här kunskapen kommer de bära med sig i sitt fortsatta arbete. Förstå vad fantastiskt att vi säkrar framtiden tillsammans, säger Annie Karlsson.

Digitala verktyg möjliggör seminarium

För att få fördjupad kunskap och värdefull dialog har studenter, handledare och VFU-ansvariga bjudits in till ett digitalt seminarium. Ett seminarium som inledningsvis skulle ha skett i fysisk form. Under nästa vecka kommer Henrik Lindh utbildningsdirektör inleda med att berätta om kommunens utvecklingsarbete inom förskolan och grundskolan.

Dialogdelen där deltagare kan ställa frågor via chatt hålls av specialpedagog Sirkka Jonsson där fokus kommer att vara på nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.

– Att delta i VFU-samarbetet är ett sätt att knyta studenter till Haninge i ett tidigt skede. Vi har då möjlighet att visa hur vi arbetar och vilka satsningar som görs på skolutveckling i Haninge. Förhoppningsvis kan vi bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare men också få bidra till viktiga kunskaper och lärdomar som lärarstudenterna tar med sig i sina fortsatta karriärer, säger Henrik Lindh utbildningsdirektör.

– Att vi lyckats fortsätta ta emot VFU-studenter i dessa tider är verkligen ett kvitto på goda dialoger och samarbeten i organisationen. Något som gör mig väldigt stolt över vår organisation, fortsätter Henrik Lindh.

Verksamhetsförlagd utbildning

Alla lärarprogram innehåller verksamhetsförlagd utbildning, VFU, om 30 högskolepoäng. Poängen förläggs på olika antal kurser beroende på vilket lärarprogram och inriktning studenten valt.

Studenter som läser förskollärarprogrammet har exempelvis fem VFU-kurser. Fritidspedagoger läser fyra VFU-kurser och övriga lärarprogram har tre VFU-kurser.

Under samtliga VFU-kurser ska studenten handledas av en förskollärare eller lärare som är behörig samt undervisar i det ämne som studenten studerar. Rektorn på den förskola eller skola som tar emot studenter ansvarar för att säkerställa att alla handledare har gått en handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng.

Samarbete med lärosäten

Flera av Haninges förskolor och skolor ingår sedan hösten 2019 i Haninge kommuns VFU-kluster. Det innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har företräde till några särskilt utvalda förskolor och skolor och att kommunen regelbundet tar emot en större mängd studenter från lärosätets olika lärarutbildningar. Kommunens förskolor och skolor tar även emot lärarstudenter från länets övriga lärosäten och studenter som läser på distans på universiteten eller högskolorna ute i landet.

Som lärarstudenter i Haninge bjuds regelbundet in till studentseminarier där kommunens verksamma spetskompetenser föreläser kring frågor som förskollärare och lärare möter i sin yrkesvardag.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020