Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fortsatt framtidsäkring av KSF:s organisation

Kommundirektören har nu fattat beslut om ytterligare ett steg i kommunstyrelseförvaltningens organisationsutveckling. Förändringen innebär främst att samhällsutvecklingsavdelningen delas och att enheterna flyttas till kansliet respektive kommunikations- och digitaliseringsavdelningen.

– Kommunen har, som jag sagt tidigare, många stora och spännande uppdrag och vi går från förort till stad. Men uppdragen innebär också utmaningar och i takt med detta behöver vi hela tiden anpassa vår organisation. Den här förändringen är en del i vårt löpande utvecklingsarbete, säger Magnus Gyllestad.

Det var i samband med att Peter Jemtbring slutade som näringslivs- och utvecklingsdirektör som en översyn inleddes. Det första steget var att Gunilla Ejefors-Lublin gick in som tf utvecklingsdirektör och Erika Vikström fick ett 1-årigt uppdrag som chef för näringslivsenheten på avdelningen.

– Utgångspunkten är att forma långsiktigt hållbara lösningar och att vi utnyttjar KSF's samlade resurser så effektivt som möjligt. Det handlar om att stärka kommunens organisation för att stå väl rustade inför framtiden, säger Magnus Gyllestad.

Beslutet innebär att följande enheter flyttas:

  • strategisk planering och mark- och exploatering flyttas till kansliet
  • näringslivsenheten flyttas till kommunikation- och digitaliseringsavdelningen
  • överförmyndaren flyttas till ekonomiavdelningen

Beslutet träder i kraft den 1 maj. En översyn av namnsättningen på avdelningarna kommer också att göras.

– Jag har fattat beslut om den övergripande strukturen och respektive avdelningschef får nu i uppdrag att jobba vidare och välkomna de nya enheterna till sina avdelningar, säger Magnus Gyllestad.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020