Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Socialnämndens sammanträde den 17 september

Under sammanträdet gick nämnden igenom delårsrapport 2, det vill säga läget efter årets första åtta månader. Av kommunens tolv mål bedöms nämnden bidra till att samtliga mål kommer att uppfyllas.

Socialnämnden prognostiserar ett överskott med 1,2 miljoner kronor. Dock behöver överskottet bli 3,6 miljoner kronor eftersom socialnämnden behöver lämna tillbaka 3,6 miljoner kronor till kommunfullmäktige.

Riktigt glädjande är att sjukfrånvaron bland medarbetarna har minskat med en hel procentenhet från förra året, vilket innebär att fler är på jobbet och bidrar till bättre kontinuitet i stödet för de personer som vi är till för.

Nämnden fick genom bland annat utvecklingsledare Marie Nyström ta del av hur socialförvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen inom ett antal områden för barns utveckling och lärande.

Flyktingsamordnare Helena Dahlin Kasse berättade om mottagning och integration i kommunen under 2015–2019. Socialförvaltningen fick ett uppdrag från nämnden att tillsammans med äldreförvaltningen se över samtliga avgifter som tas ut från den enskilde för olika insatser.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020