Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så planerar du för dagvattenhantering i ny- och ombyggnationer

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny riktlinje för planering av hållbar dagvattenhantering i Haninge kommun. Det är i enlighet med kommunens dagvattenstrategi samt det Klimat- och miljöpolitiska programmet.

Foto: Mostphotos

Numera gäller fyra principer för dimensionering och utformning av system för dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation:

  • Dagvatten ska genomgå mer långtgående rening än enbart sedimentation.
  • Fördröjningsåtgärder dimensioneras att uppehålla en avrunnen volym om motsvarande minst 20 mm regn.
  • Infiltrationshastigheten genom ett biofilter bör inte överstiga 100 mm/h.
  • Fördröjningsvolym som utformas för försedimentering bör ha en omsättningstid på 12-24 timmar.

Riktlinjen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen och har antagits  av kommunstyrelsen under våren.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020