Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Intern kontroll ekonomi

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Foto: Mostphotos

Som ett komplement till de interna kontrollplaner som årligen antas av nämnderna, görs även kontroll av ekonomihanteringen i verksamheterna. Ett arbete kommer att göras under hösten där några verksamheter granskas enligt ekonomiavdelningens plan för internkontroll ekonomi 2019. Stickprov tas i slumpvis utvalda verksamheter. I händelse av att felaktigheter hittas, kontaktas berörd verksamhet för rättelse.

Ytterligare kontroll i verksamheterna kommer att göras med anledning av att en ny rutin beslutades i maj för stöldmärkning och registrering av inventarier. Under hösten kommer stickprov att göras av att registrering av inventarier har påbörjats. För att ta del av rutinen besök:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020