Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge ökar 52 platser i företagsranking

Haninge fortsätter det strategiska arbetet med ett förbättrat företagsklimat och kliver upp 52 placeringar till plats 109 i Sverige. Kommunen har sedan flera år arbetat förvaltningsövergripande för att öka servicen mot företag. Arbetet har lett till en ökad samverkan mellan förvaltningar som arbetar med olika frågor som berör näringslivet så som serveringstillstånd, bygglov och markupplåtelse.

-För mig som kommunstyrelsens ordförande har det varit viktigt att bjuda in näringslivet till en dialog om hur vi som kommun kan bli ännu bättre i vår del av Stockholm. Det är bra att den satsningen börjar ge frukt. Nu har vi även fattat beslut om en näringslivsstrategi som kommer att ge oss en bra grund inför det fortsatta arbetet. Haninge har en stark tillväxt och en bra utgångspunkt i länet, kommenterar Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande rankingen.

-Vi är glada att se positiva effekter av arbetet genom ett starkt höjt nöjd kund-index. Indexet mäts bland de företag som har varit i kontakt med kommunens olika myndighetsområden. Vi ser även positivt på att vi hamnar nära Sverigesnittet i Svenskt Näringslivs mätning. Arbetet med ett förbättrat företagsklimat är en prioriterad fråga i näringslivsstrategin, säger Peter Jemtbring, Näringslivs- och utvecklingsdirektör i Haninge.

Vill du vara med och diskutera företags- och näringslivsfrågor? Titta då lite extra på våra sidor om näringsliv och arbete

I denna sektion kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev, få aktuell information om våra företagsfrukostar samt mycket mera.

Fakta Svenskt näringslivs ranking:

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UB AB. Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra frågor och statistikfaktorer är svårare för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen är alltså en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

Läs mer om undersökningen här https://www.foretagsklimat.se/om/fragorochsvar#about-survey

Senast uppdaterad: 23 juli 2020