Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fler får heltid på äldreförvaltningen

Haninge kommun erbjuder sedan mars 2017 flera yrkesgrupper heltidsanställningar. De yrkesgrupper som särskilt lyfts fram är stödassistenter/boendestödjare, undersköterskor och vårdbiträden samt fritidsledare. Detta ligger också i linje med det avtal som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Kollektivavtalet avser att genomföra heltid som norm för anställda inom Kommunals avtalsområde fram till maj 2021. Totalt har närmare 90 medarbetare i kommunen tackat ja till erbjudandet.

Foto: Mostphotos

Ett flertal frågor och synpunkter har inkommit till äldreförvaltningen på senare tid kring heltidsanställningar. Låt mig därför, som förvaltningschef, ge en bild av arbetet på förvaltningen och vad vi gör för att skapa en hållbar arbetssituation och en äldreomsorg med god kvalitet. Vårt fokus är att kunden ska få bra och säker omvårdnad och kontinuitet i omsorgen.

Att arbeta heltid ger högre inkomst, bättre pension, ökad semesterlön och högre sjukpenning om man blir sjuk. Kommunen kan också genom heltid erbjuda större kontinuitet i kontakten med kunderna. Vi ser också införandet av heltid som en viktig jämställdhetsfråga, då fyra av fem som arbetar i välfärdssektorn är kvinnor.

Naturligtvis finns det också utmaningar i att gå från en deltids- till heltidsorganisation, utmaningar som vi försöker lösa på bästa sätt. All bemanning utgår från verksamhetens behov. Våra scheman följer arbetstidslagen. Vi har idag en regelbunden dialog och samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare där vi strävar efter att skapa bästa möjliga scheman utifrån de förutsättningar som finns.

Fakta är att kommunen har ett lägre arbetstidsmått för schemalagda medarbetare på äldreförvaltningen. Det är kortare arbetstider än vad jämförbara arbetsgivare har. I den bemanningshandbok som är samverkad med Kommunal framgår hur vi ska lägga våra scheman. Bland annat har vi beslutat att inte ha delade turer, vilket två tredjedelar av Sveriges kommuner har kvar.

Ytterligare ett steg i utvecklingen av äldreomsorgen i kommunen är att vi inför ett nära ledarskap. Det innebär att vi kommer ha verksamhetschefer som har övergripande ansvar för verksamheten. Dessa kommer ha ett antal gruppchefer under sig som kommer vara chefer för undersköterskor/vårdbiträden. Avsikten med nära ledarskap är att kunna erbjuda en större delaktighet och en mer närvarande chef, något som vi ser även kommer att påverka arbetsmiljön positivt. Det ska också leda till att verksamhetens kvalitet ökar och att våra äldre ska få bättre och säkrare omvårdnad samt mer kontinuitet i omsorgen.

Allt detta för att tillsammans skapa såväl en bra arbetsmiljö för våra medarbetare som att utveckla service och omsorg för våra äldre.

Eva Ingemarsdotri, 
Förvaltningschef äldreförvaltningen  

Senast uppdaterad: 23 juli 2020