Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Chefsforum med tänkvärd teater

Förra veckan träffades lilla chefsgruppen för att fortsätta arbetet med hur ledningen kan utveckla och förbättra återrapportering och dialog till de förtroendevalda.

Denna gång fick cheferna reflektera med hjälp av improvisationsteater, Pocketteatern. De spelade upp några scener som deltagarna kunde känna igen från sin egen vardag och bad sedan publiken om förslag på lösningar för att utveckla dialogen.

Magnus Gyllestad inledde och talade om vikten av dialog och uppföljning för att nå framgång. Han betonade att det gäller att både ta tillvara den formella uppföljningen vi har idag, men också att fortsätta att utveckla vår löpande dialog. Han betonade att det är viktigt att tänka i termer av effekt, vi ska sträva efter att använda resurser på ett smart sätt. Sammanfattningsvis är det viktigt att skala ned systemet där det går och att tänka på att tydliggöra och synliggöra de politiska prioriteringarna i mål och budget.

– Min utgångspunkt är att vi ska jobba med tillit och ge förutsättningar så att vi tillsammans kan genomföra våra uppdrag. Men här är det också viktigt att tänka på att beslut ska formaliseras och att vi agerar inom givna ramar, sa Magnus Gyllestad.

Sedan tog Pocketteatern vid och deltagarna fick i olika grupper diskutera vilka hinder de ser för en bra dialog, hur de kan lösa hindren och slutligen fick var och fundera på sin egen roll och sitt personliga åtgande för att ta bort hindren.

Meeri Wasberg sammanfattade och konstaterade att vi alla fått nya insikter och säkert några aha-upplevelser och att utveckla dialogen är viktigt i alla sammanhang.

Dagen avslutades med att förvaltningscheferna fick ett uppdrag med sig till sina ledningsgrupper:

  • För den löpande verksamheten ska ni utveckla en uppföljning som ger våra förtroendevalda en god förutsättning att få en helhetsbild av verksamheten i syfte att kunna ta sitt politiska ansvar
  • Bibehåll en god uppföljning på förändringsmålen utpekade i Mål och budget samt Strategi och budget.

Se sammanställning av grupparbetet från Chefsforum

Senast uppdaterad: 23 juli 2020