Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GVN:s sammanträde 24 september

På det senaste mötet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade nämnden beslut om ett utredningsdirektiv gällande gymnasiets framtida lokaler. I direktivet framkommer att det bland annat ska göras en bedömning av nyttjandegraden i nuvarande lokaler och möjlighet till samnyttjande mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.

Foto: Mostphotos

Nämnden fick en genomgång om gymnasieantagningen och söksiffrorna för läsåret 2019/2020. Nämnden fattade också beslut om delårsrapport 2 och gymnasieprogram och inriktningar läsåret 2020/2021.

Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda fördelar, skyldigheter och kostnader som ett eventuellt medlemskap i el- och teknikbranschens gymnasium (ETG) kan medföra.

Läs hela protokollet

Senast uppdaterad: 23 juli 2020