Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från nämnderna i oktober

Den 22 och 23 oktober hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna antog strategi- och budget för 2020-2021 och beslutade om sammanträdesplan för 2020. Båda nämnderna behandlade också svar på remisser för VA-plan och uppdaterat program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete.

I kultur- och demokratinämnden beslutades vilka stipendiater som får årets Kulturstipendium och Haningesalongens stipendium. Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer i kommunen. Haningesalongens stipendium syftar till att stödja konstnärligt arbete i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra konstnärer till fortsatt verksamhet samt till fördjupning och utveckling inom bild- och formområdet.

I idrotts- och fritidsnämnden beslutades att revidera taxor och avgifter. Nämnden behandlade också en utredning för att utveckla fritidsgårdarnas verksamhet, samt beslutade att i kommunfullmäktige föreslå att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan.

Protokoll från kultur- och demokratinämnden

Protokoll från idrotts- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad: 23 juli 2020