Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny gemensam förvaltning

Den politiska ledningen har den 9 oktober, tagit initiativ till att ta ytterligare ett steg i arbetet med att framtidssäkra organisationen när Haninge går från förort till stad. Det innebär att socialförvaltningen och äldreförvaltningen kommer att gå samman och bilda en gemensam förvaltning. Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober.

- Haninge kommun har en stark tillväxt vilket ger stora möjligheter men det innebär också utmaningar. Om vi fortsätter som tidigare kommer vi helt enkelt inte att klara uppdraget.  Vi behöver därför kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet för att stå rustade inför framtiden och kunna fortsätta ge bästa möjliga service till kommuninvånare, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

De två förvaltningarna har under de senaste åren utvecklat samarbetet inom flera områden. Detta är ett naturligt steg vidare i den processen. Det är också ett led i att ständigt förbättra ledning, styrning och uppföljning av verksamheten för att möta de utmaningar som förvaltningarna står inför. Till exempel ökade behov från målgrupperna och att hantera kompetensförsörjning med samma eller minskade resurser.

I den genomlysning som gjordes av Haninge kommuns förvaltningsorganisation 2015 identifierades ett antal förbättringsområden. Bland annat föreslog utredningen då att, på längre sikt, överväga att slå ihop socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Detta då de båda förvaltningarnas ansvarsområden har viss överlappning av målgrupper samt perspektiv som individfokus, lagstiftning samt myndighets- och utförarperspektiv.

- Haninge växer och vi blir fler invånare. Vi ska inte bara växa, vi ska göra det på ett hållbart sätt så alla kan leva ett gott liv i Haninge, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

Arbetet kommer att ske i samarbete med förvaltningscheferna, HR och de fackliga parterna. Som stöd i arbetet kommer också en extern konsult att användas.

Den nya förvaltningen kommer att etableras till årsskiftet 2019/2020, bland annat för att det finns fördelar med att göra förändringar i administrativa system på helårsbasis. Arbetet med att forma den nya gemensamma förvaltningen fortsätter under 2020.

En gemensam förvaltning föranleder inga ändringar i den politiska organisationsstrukturen.

Mer information om arbetet med den nya gemensamma förvaltningen kommer att ges fortlöpande. Har du frågor kring den nya gemensamma förvaltningen, prata med din närmsta chef eller e-posta dina frågor till nygemensamforvaltning@haninge.se där vi slussar vidare dem till rätt person.

Kontakt

Har du frågor kring den nya gemensamma förvaltningen, prata med din närmsta chef eller mejla till:

nygemensamforvaltning@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020