Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Missa inte! Föreläsningsfrukostar inom temat stadsbyggnad

Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder under hösten in till tre föreläsningar på temat stadsbyggnad. Föreläsningarna riktar sig till alla som arbetar med stadsbyggnadsfrågor i Haninge kommun. Kom och inspireras av våra talare som alla ska förmedla sina perspektiv samt berätta om sina erfarenheter och lärdomar.

Foto: Från vänster: Rahel Belatchew, Victor Marx och Marika Palmér Rivera

Haninge passerade nyligen 90 000 invånare och kommunen fortsätter att växa, vi går från förort till stad. År 2050 har Handen, Brandbergen och Vega vuxit samman och de fysiska barriärerna ersatts med hus, gator och människor. Då bor 60 000 människor här, i ett tätt och sammanhållet stadslandskap. Det som nu är tomrum är i stället levande stadskvarter. Samtidigt pågår en utveckling nära stationsområdena i Jordbro, Tungelsta, Västerhaninge och Krigslida samt i skärgård och landsbygd.

Knyt nya kontakter

Vi behöver ibland stanna upp och blicka ut – hur har andra gjort? Vilka lärdomar kan vi ta med oss i vårt fortsatta arbete? Genom föreläsningarna vill stadsbyggnadsförvaltningen bidra till inspiration, tankar och ett bredare kontaktnät inom stadsbyggnadsprocessen.

- Det här har varit så roligt. Vi har fått många bra tips från både kollegor och branschfolk på olika talare. Jag tror vi har hittat en bra mix när det gäller olika ämnen inom just stadsbyggnad. Det här kommer väcka tankar och ge oss verktyg inför vårt framtida arbete säger Sofie Nilsson, planarkitekt.

- Vi är väldigt många som arbetar med stadsbyggnadsfrågor därför är det viktigt att vi vet vilka vi är och har ett tight samarbete. Förutom inspiration så är det här ett perfekt tillfälle till att nätverka. Att veta vem du ska prata med i olika sammanhang är en stor fördel för stadsbyggnadsprocessen, säger Maria Engberg Habazin, planarkitekt.

Program

Rahel Belatchew – fredag 11 oktober kl 09.00 i Kulturhuset

Rahel är verksam inom samtida och innovativ arkitektur. Belatchew Arkitekters projekt återfinns främst inom bostäder, kontor och samhällsfastigheter. Företagets experimentella studio Belatchew Labs har rönt stor internationell uppmärksamhet för sina visionära projekt. Rahel Belatchew har utsetts till Årets Arkitekt och Belatchew Arkitekter/Labs har mottagit flera utmärkelser.

Marika Palmér Rivera – torsdag 7 november kl 09.00 i Kulturhuset

Marika är vatten- och hållbarhetsstrateg på Ekologigruppen och har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta med VA-frågor på såväl strategisk nivå som med tekniska lösningar för specifika områden. Hon har haft uppdrag för både globala organisationer, som Världsbanken, och olika privata organisationer. Marika har ett särskilt intresse för alternativa VA-lösningar och dagvattenhantering kopplat till ekosystemtjänster och klimatanpassning.

Victor Marx – torsdag 5 december kl 09.00 i Kulturhuset

Victor är konstnär, arkitekt, aktivist och en av drivkrafterna bakom kulturhuset Cyklopen i Högdalen. Hans konst och gatukonst är politisk och han ifrågasätter myndigheter och svensk lagstiftning. Vem har rätt att påverka och utveckla samhället och vilken och vems kulturyttring som ska få ta plats i det offentliga rummet? Tillsammans med andra konstnärer och aktivister påbörjar Victor byggen av flera nya konstprojekt kopplade till boende och rättigheter, miljön och klassamhället.

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020