Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Maud Holmberg, en av äldreförvaltningens ambassadörer

Hösten 2018 startade Haninge kommun ett tvåårigt ambassadörsprogram. Programmet består av 18 duktiga och engagerade yrkesambassadörer från olika förvaltningar. Målet med programmet är att stärka kännedomen om kommunen som arbetsgivare externt och därmed kunna locka till oss fler duktiga kollegor. Ett annat viktigt mål är att få kompetenta medarbetare att stanna kvar i kommunen genom att öka stoltheten för yrket och arbetsplatsen och på så sätt minska personalomsättningen. Under några inledande utbildningsträffar har ambassadörerna bland annat fått lära sig mer om Haninge kommun, presentationsteknik och att skriva för sociala medier. Möt Maud Holmberg som är en av äldreförvaltningens yrkesambassadörer och hör henne berätta om vad detta uppdrag innebär.

Maud Holmberg, en av äldreförvaltningens ambassadörer Foto: Jenny Westling. På bilden: Maud Holmberg, en av äldreförvaltningens ambassadörer

Hej Maud, du är en av äldreförvaltningens utvalda representanter i ambassadörsprogrammet som HR har startat.

–Ja precis, det stämmer. Jag tillsammans med Päivi Lane är med i ambassadörsprogrammet. Vi har fått utbildning och vägledning kring hur vi kan bidra till att attrahera människor att komma och jobba hos oss samt bo i vår kommun. Som ambassadörer kan vi till exempel delta på olika mässor som rekryteringsmässan och där berätta om vår fina kommun, vårt yrke och det arbete vi gör dagligen inom äldreförvaltningen.

Vad innebär det att vara ambassadör för Haninge kommun samt för äldreförvaltningen?

–Man vill lägga Haninge kommun på kartan som arbetsgivare och därmed göra det lättare att rekrytera nya kollegor till vår expansiva kommun. Jag vet att jag och Päivi kan tillföra mycket genom vårt ambassadörskap gentemot vår egen förvaltning. Vi kan till exempel i samarbete med utbildningsförvaltningen besöka skolor och vårdcollege för att berätta om yrket som ungdomarna valt och bekräfta att de har gjort ett bra yrkesval. Målet med detta är att få dessa att börja jobba i vår kommun efter sin utbildning och sedan vilja stanna kvar här. Jag tror det kan uppskattas jättemycket av elever och lärare.

Vad betyder det för dig att vara utvald som ambassadör för Haninge kommun?

–Jag älskar att de ville ha med mig och att jag blev intervjuad om mitt yrke och fick prata om att jobba med äldre, bara det var en stor grej. Eftersom vi ska vara en fin kommun som tar hand om våra anställda generellt sett så hoppas jag att vi som ambassadörer kan få en del att göra framöver. Jag tycker att vårt arbetsgivarvarumärke och att vi alla är viktigta för vår kommun ska komma fram mer. Vi är ju faktiskt i behov av människor som vill jobba med äldre. Förhoppningsvis ska studenterna precis som Päivi och jag, älska sitt yrke och vi vet att det är svårt att rekrytera till omsorgsyrken.

Om ambassadörs-programmet

Ambassadörerna är viktiga nyckelpersoner och företräder kommunen i olika sammanhang till exempel på mässor och i digitala kanaler. En annan viktig roll för ambassadörerna är att uppmärksamma vårt arbete kring arbetsgivarvarumärket internt genom att exempelvis hälsa nya kollegor välkomna. Ambassadörerna arbetar till vardags i några av våra bristyrkesgrupper och är utsedda att representera kommunen under en period om två år.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020