Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Erfarenhetsutbyte kring samordnad individuell plan (SIP)

Skärgårdssalen var överfull när BUS-gruppen bjöd in till ett första gemensamt möte om samordnad individuell plan (SIP). Deltagarna diskuterade sina erfarenheter av SIP, vad som gått bra och vad som kan förbättras. Arbetet ska mynna ut i en lokal rutin för regionen.

Under eftermiddagen berättade Elin Fisher och Petra Eriksson från BUS Storstockholm om BUS-organisationen och om nationellt och regionalt arbete med SIP. Deltagarna bildade sedan fokusgrupper för att diskutera och skriva ner erfarenheter som styrgruppen tar vidare i slutarbetet med den lokala rutinen.

Om samordnad individuell plan (SIP)

I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen finns det inskrivet att en samordnad individuell plan (SIP) ska tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas.

Källa: Storsthlm.se

Om överenskommelsen barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS. Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturer mellan kommunens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Källa: Storsthlm.se

Den lokala BUS-gruppen består av:

Maria Porshage, individ- och familjeomsorg socialförvaltningen
Linda Fällgren, funktionsnedsättning socialförvaltningen
Patrik Lönn, centralt stöd utbildningsförvaltningen
Jenny Olofsson, centralt stöd utbildningsförvaltningen
Ann-Britt Öhrstig, utveckling och stöd kultur- och fritidsförvaltningen
Kristina Blomkvist, barn och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM)
Elin Rawet, habiliteringen
Emma Wikell, första linjens psykiatri Rudans vårdcentral
Anna Wiklund, barn- och ungdomspsykiatri PRIMA

Senast uppdaterad: 23 juli 2020