Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2019” klar

Onsdagen den 16 oktober publicerades Lärarförbundets årliga rankning ”Bästa skolkommun”. En nyhet för i år är att rankningen skett på ett nytt sätt och är nu indexbaserad vilket innebär att vi som kommun ska ha lättare att följa vår egen utveckling.

Haninge kommun ligger på plats 287 av 290 i rankningen. Även om årets rankning egentligen inte kan jämföras med tidigare år är placeringen betydligt sämre än 2018 års placering, då kommunen låg på plats 237.

- När vi tittar närmare på rankningen ser vi att för de flesta kriterier uppvisar vi inte några större förändringar jämfört med tidigare. I mätningen har andelen friska lärare sjunkit men våra sjuktal har gått ner inom förskolan, skolan och inom gymnasiet är de fortsatt låga. Det här behöver vi analysera mer, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör.

Våren 2019 fick utbildningsförvaltningen i princip en ny ledning som redan startat ett omfattande utvecklingsarbete för att höja resultaten och stärka kvaliteten i undervisningen samt utveckla arbetsmiljön.

- Rankningen visar att vi ligger etta när det gäller lärarlöner och det beror på att vi har en medveten lönestrategi. Men vi behöver bli bättre på andra saker, som lärartäthet och lärarbehörighet för att i längden behålla och locka lärare. Rankningen visar också att vi behöver en bättre dialog med facket och prioritera arbetsmiljön mer.

Utbildningsförvaltningen har lagt en strategi för vägen till att bli en mer attraktiv skolkommun. Det handlar bland annat om att utveckla bättre processer för styrning och ledning, lägga i en högre växel för det systematiska kvalitetsarbetet och öka kompetensen i organisationen överlag för att möta de utmaningar förvaltningen står inför.

I januari lanseras dessutom en ny organisation på central nivå – ”Centrum för lärande och hälsa” för att samla resurserna bättre och utveckla stödet till förskolor och skolor.

Målet är att Haninges kommunala förskolor och skolor ska vara ett självklart val för elever, vårdnadshavare och personal.

Fakta om rankningen:

Rankningens resultat bygger i delar på 2018 års siffror. Kunskapsresultaten sjönk i Haninge mellan 2017 och 2018 men ökade mellan 2018 och 2019. Eftersom rankningen här utgår från 2018 års siffror har ökningen inte fått genomslag i mätningen.

I årets rankning har Lärarförbundet gått över till att basera rankningen på ett indexbaserat underlag. Detta innebär enligt Lärarförbundet att varje kommun dels kommer att få den vanliga rankningsplaceringen, dels också ett individuellt indexvärde. Indexvärdet gör det möjligt för kommunen att kunna följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner. På detta sätt kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men de kan också tydligt se sin egen utveckling.

Utöver att gå över till en indexbaserad rankning så har Lärarförbundet även valt att ha färre kriterier. 

Dessa förändringar gör att rankningen 2019 inte är riktigt jämförbar med tidigare års rankningar. 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020