Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Träffa vår nya social- och äldredirektör Siw Lidestål

Siw Lidestål utsågs till social- och äldredirektör i början på november av kommundirektör Magnus Gyllestad. I samband med det fick hon uppdrag att bilda en ny gemensam förvaltning av socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Den ska heta social- och äldreförvaltningen och kommer att förkortas SÄF. Den nya organisationen börjar gälla från 1 januari 2020.

Siw Lidestål, social- och äldredirektör Siw Lidestål, social- och äldredirektör Foto: Fredrik Hjerling

Det har inte gått så lång tid sedan Siw fick uppdraget men hon har redan nu många tankar om hur den nya gemensamma förvaltningen ska fungera samtidigt som hon vill lyssna in vad både medarbetare, fackliga företrädare och intresseorganisationer säger.

Siw, varför tog du uppdraget att bli ny social- och äldredirektör?

– De båda förvaltningarna jobbar redan ihop i många frågor och jag ser så många möjligheter till utveckling. Vi har i kommunerna så stora utmaningar framför oss och för att klara det behöver vi samverka mellan verksamhetsområdena, minimera dubbelarbete och tänka nytt!

Vad brinner du mest för i ditt jobb?

– Det är mötet mellan den enskilde och medarbetaren. Det är där som själva hjärtat och miraklet i våra verksamheter sker. Detta är utan tvekan själva anledningen till varför vi är på jobbet!

Allt annat som chefer och stabsfunktioner gör i förvaltningen är till för att skapa förutsättningar för dessa möten. På så sätt kan vi ge bästa möjliga kvalité för dem vi är till för.

Vad tror du att personalen tycker om hopslagningen av förvaltningarna?

– Att slå ihop två förvaltningar är givetvis inte helt enkelt. Jag tror att många kan se möjligheterna men också att en del kan bli oroliga. Det är nog lite beroende på var i organisationen som man jobbar. Jag försöker lyssna in läget, särskilt på äldreförvaltningen vars medarbetare jag ännu inte känner så väl.

Det är hjälpsamt med det goda samarbetet som jag har med de fackliga företrädarna eftersom de har bra koll på vilka frågor som medarbetarna undrar över. 

Vilka grupper ser du främst som viktiga att få med dig i det här arbetet?

– Alla medarbetare är jätteviktiga inklusive de fackliga organisationerna. Intresseorganisationerna är också viktiga, inte minst pensionärsorganisationerna som jag träffar löpande.

Hur ser det fortsatta arbetet ut med att bilda den nya gemensamma förvaltningen?

– Jag kommer under en tid framåt att driva förvaltningarna var för sig med varsin ledningsgrupp. Det finns ingen anledning att hasta igenom hur organisationen ska se ut, men det får givetvis inte heller ta för lång tid. För mig är det viktigt att det är en ny förvaltning som bildas, inte att en av förvaltningarna går in i den andra. Vi ska ta med det bästa från de båda delarna in i det nya.

När Eva Ingemarsdotri, som varit chef för äldreförvaltningen är åter från sin semester påbörjar hon en överlämning till mig.

På uppdrag av kommundirektören gör konsultföretaget PWC en övergripande utredning för att dokumentera möjligheter och risker som sedan leder till en övergripande genomförandeplan. Utredningen kommer att vara till stor hjälp för mig i det fortsatta arbetet.

De båda ordförandena i äldrenämnden och socialnämnden följer arbetet och är båda till stort stöd för mig då vi alla vill att det här ska bli riktigt bra.

Du har tidigare jobbat som förvaltningschef på socialförvaltningen, vad gjorde du innan det?

– Först arbetade jag i tio år som kurator på Södersjukhuset och därefter inom kommunal socialtjänst. Först som socialsekreterare och under 90-talet som chef på olika nivåer. Då främst inom individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning. Under perioder jobbade jag inom äldreomsorg, bland annat som verksamhetsansvarig för vård- och omsorgsboenden. Jag kom hit till Haninge kommun för knappt sex år sedan.

Om du inte jobbade som social- och äldredirektör, vad skulle du då kunna tänka dig att göra?

– Oj så svårt. Men om jag skulle välja att jobba med något som inte var socialt arbete med människor så skulle jag vilja ägna mig åt djurskyddsfrågor i någon form.

8 snabba om Siw får välja

Sommar / Vinter

Hund /Katt

Förrätt / Efterrätt

Stad / Landsbygd

Bok /Film

Kaffe /Te

Lägenhet / Hus

Strand / Storstad

Relaterad information

Senast uppdaterad: 23 juli 2020