Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tidsförskjutning i upphandlingen av verksamhetssystem

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen driver en gemensam upphandling av verksamhetssystem för att tillgodose förvaltningarnas behov av systemstöd efter att nuvarande avtal löpt ut. Tidplanen för upphandlingen har förskjutits och vi kontaktade därför ansvarig projektledare för upphandlingen, Gustav Genberg, för att höra mer om läget och när ett införande kan bli aktuellt.

Gustav Genberg Foto: Mikael Högskoog

Vad är status gällande upphandlingen?

– Arbetet går fortsatt framåt men beslut som fattats inom projektet har i sin tur medfört att tidsplanen förskjutits framåt.

Vad beror tidsförskjutningen på?

– I det här läget kan jag med anledning av upphandlingssekretess inte gå in i detaljer om upphandlingen. Men kort sammanfattat kan jag säga att förskjutningen har sin grund i att kommunen vill nå så nära sin ambition avseende kvalitet i upphandlat system som det är möjligt.

Hur ser tidplanen ut?

– Det är helt klart att det inte kommer att ske något som påverkar användare av våra verksamhetssystem innan årsskiftet och den närmsta tiden därefter. Så fort upphandlingssekretessen lättat och vi i projektet har mer information vad gäller konkret tidplan kommer detta att delges verksamheterna så att de får tid till förberedelse.

Vad är nästa steg här och nu?

– Först och främst naturligtvis att landa i avtalet med leverantör av verksamhetssystem. Parallellt med detta pågår planering inför nästa fas av projektet – det vill säga införandet. Systemförvaltningen har tillsammans med representanter från verksamheterna påbörjat ett kartläggningsarbete avseende organisation och konfiguration vilket ger kommunen en bra grund att utgå ifrån när vi väl går in i införandefasen.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020