Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nytt arbetssätt ska fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet

Ett nytt arbetssätt har utformats för att så tidigt som möjligt fånga upp ungdomar som bedöms vara i riskzon att utveckla en kriminell livsstil. Satsningen görs utifrån arbetet med trygghet i och utanför skolan.

Foto: Haninge kommun. Erika Johansson och Joel Salander på öppenvården.

Bakgrunden är att antalet rån mot personer under 18 år ökade i Haninge under första halvåret 2019.

- Genom tillskottet från satsningen trygghet i och utanför skolan kan vi göra mer samtidigt som vi parallellt jobbar vidare med att höja kompetensen hos medarbetare på ungdomsenheten och öppenvården kring unga i kriminalitet, säger förvaltningschef Siw Lidestål.

Tidigare erbjöds behandlingsinsatser från 15 års ålder men för att fånga upp ungdomar innan de utvecklat en kriminell livsstil erbjuds nu insatser redan vid 12 års ålder.

Arbetssättet innebär ett utökat samarbete i den sociala insatsgruppen. Där sitter representanter från socialtjänstens mottagning, utredning och öppenvård tillsammans med polisen. De träffas varannan vecka för att diskutera kring individer som man känner oro för.

Arbetssättet innebär också att man arbetar mer sammanhållet och effektivt inom verksamheterna mottagning, utredning och öppenvård. Fokus är att tillsammans utveckla öppenvårdsinsatser anpassade just kring kriminalitet. Insatser som erbjuds är påverkansprogram för att förändra tankemönster och bryta beteenden, föräldrastöd, praktiskt och emotionellt stöd samt samordningsinsatser.

Erika Johansson och Joel Salander arbetar båda inom öppenvården. De konstaterar att det är en stor utmaning att motivera ungdomarna att studera. De arbetar för att ge ungdomarna nya perspektiv, utmana antisociala attityder och hjälpa dem att hitta en meningsfull fritid, gärna tillsammans med andra välfungerande ungdomar.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020