Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nära ledarskap snart på plats

Förvaltningens förändringsarbete som ska leda till ett mer ”nära ledarskap” går in i sitt slutskede. Syftet med förändringsarbetet är att verksamhetens kvalitet ska öka och kunden ska få ännu bättre och säkrare omvårdnad samt större kontinuitet i omsorgen. Förändringsarbetet har gjorts i enlighet med förvaltningens målbild ”största möjliga kundnytta och ett effektivt nyttjande av resurserna”. Vi har ställt några frågor till Anna Sörman, avdelningschef på vård- och omsorgsboendena och Fredrik Holmström, avdelningschef på ordinärt boende.

Illustration av gruppledare och medarbetare Foto: MostPhotos

Vad är bakgrunden till nära ledarskap?

– Vi startade förändringsarbetet innan sommaren och målet är fortsatt att det ska leda till att cheferna har färre medarbetare än i nuvarande organisation. Varje chef kommer som mest att ha 20-30 medarbetare, vilket ska bidra till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. Nära ledarskap ska också leda till tydlighet gällande roller, ansvar och mandat i verksamheterna. Vidare ska det öka engagemang och delaktighet samt leda till lägre sjukfrånvaro. Nära ledarskap är även ett led i att säkra kompetensförsörjningen och verka för kommunens mål att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Anna Sörman.

Hur går det med införandet av organisationen?

– Vi är i mål med alla anställningar av verksamhetschefer och gruppchefer. På vård och omsorgsboendena har vi anställt fem verksamhetschefer och 17 gruppchefer. På ordinärt boende (hemtjänsten) har det anställts tre verksamhetschefer och tolv  gruppchefer, säger Anna Sörman.

Vilka var det som sökte tjänsterna?

– Glädjande nog hade vi många sökande av hög kvalitet till båda rollerna och de som har anställts är en mix av internt sökande och externt sökande, säger Fredrik Holmström.

När kommer vi se den nya organisationen?

– Den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet och då kommer de flesta cheferna vara på plats. Några av gruppcheferna kommer att börja i februari på grund av uppsägningstid från tidigare arbetsgivare, avslutar Fredrik Holmström.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020