Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GVN:s sammanträde 22 oktober

På det senaste mötet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattades det beslut om nämndens strategi och budget för 2020-2021.

Nämnden är främst ansvarig för kommunfullmäktiges mål fyra, Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar, tillsammans med grund- och förskolenämnden. Nämnden har tagit fram strategier för målet och alla mål följs upp genom fullmäktiges resultatindikatorer.

Nämnden fattade också beslut om sammanträdestiderna för 2020, en utredning av utbildningsförvaltningens arbetsmiljö och programpriser och strukturtillägg för gymnasieskolan 2020.

Budget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftbudget för 2020 är 473,7 miljoner kronor. Den ska täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar. Budgeten ökar med 10,2 miljoner kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2019.

Läs protokollet i sin helhet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020