Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GFN:s sammanträde 23 oktober

På det senaste mötet med grund- och förskolenämnden fattades det beslut om nämndens strategi och budget för 2020-2021.

Nämnden är främst ansvarig för kommunfullmäktiges mål fyra, Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnden har tagit fram strategier för målet och alla mål följs upp genom fullmäktiges resultatindikatorer.

Nämnden fattade också beslut om sammanträdestiderna för 2020, en utredning av utbildningsförvaltningens arbetsmiljö och en reviderad ekonomisk plan för Båtsmansskolan.

Budget 2020

Grund- och förskolenämndens totala driftbudget för 2020 uppgår till 2.012,2 miljoner kronor. Det är 104,6 miljoner kronor högre än jämfört med 2019 års budget och motsvarar en ökning med 5,5 procent.

Läs protokollet i sin helhet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020