Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fullsatt Skärgårdssal på årets sista Chefsforum

I en mer än fullsatt Skärgårdssal var det dags för årets sista Chefsforum. Temat var att utveckla samarbete, tillit och dialog.

Foto: Fotot är från 2019 års sista chefsforum

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, framförde ett stort tack till alla för goda insatser som gjorts i kommunen. Hon bad cheferna att föra det vidare till sina medarbetare.

Meeri Wasberg inledde med att tala om att det är vi tillsammans som skapar Haninges framtid. Vi skapar den för de som bor och verkar i kommunen och det uppdrag som finns för både förtroendevalda och tjänstemän.

Efter att de nya cheferna presenterat sig och fått varma välkomstapplåder introducerade Magnus Gyllestad dagens talare: Hanna Broberg, författare till boken Samhällskontraktet.

Som en introduktion till Hanna betonades vikten av vi hela tiden utvecklar samspelet mellan de förtroendevalda och oss som tjänstemän. Som chefer är det angeläget att fundera på vilken information som är viktig för de förtroendevalda för att de ska kunna få en helhetsbild av den verksamhet de ansvarar för.

Hanna Broberg talade om vad som skapar tillit och hur dialogen mellan chefer och förtroendevalda kan utvecklas.

− En förväntansfull inställning till andra människors framtida handlingar är en viktig faktor för att skapa en tilliltsfull kultur, sa Hanna Broberg och fortsatte:

− Gott samarbete bygger på en strukturerad dialog som leder till tillit och tydligare roller.

Hanna refererade bland annat till Tillitsdelegationens arbete som utkristalliserat några viktiga faktorer för styrning i att forma en tillitsskapande kultur:

  • Styrningens riktning: nedifrån och upp
  • Styrningens attityd: Främja och hjälpa
  • Styrningens fokus: kärnverksamhet
  • Styrningens viktigaste instrument: Lärande helhetsansvar relationsbyggande
  • Utvärdering av prestation: Kollegial och förståelseinriktad.

Magnus Gyllestad avslutade dagen och konstaterade att det är viktigt att vi tillsammans fortsätter arbetet med att framtidssäkra och rusta vår organisation för att kunna hantera kommande utmaningar. Inte minst då vi, liksom alla andra kommuner, står inför ett tuffare ekonomiskt läge.

En tillbakablick på året visar att ett antal steg redan har tagits; ökat fokus på att tänka koncern – att spela tillsammans. En ny och enklare målstruktur är framtagen tillsammans med de förtroendevalda och arbetet med att införa portföljstyrning är påbörjat. KSF har fått en ny organisation och äldreförvaltningen och socialförvaltningen kommer att gå samman från årsskiftet.

− Det är viktigt att vi ständigt arbetar och tänker i termer av ständiga förbättringar i det dagliga arbetet och se var och hur vi kan jobba smartare och då även titta på vilka effektiviseringar vi kan göra. Klarar vi det kan vi samtidigt skapa det utrymme vi behöver för innovativ utveckling vilket också är viktigt, sa Magnus Gyllestad.

− Jag hoppas att vi tillsammans fortsätter att vara möjliggörare, att skapa förutsättningar för våra medarbetare och ge god service till kommunens invånare, avslutade Magnus.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020