Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fakta och utredningar

På Haninge kommuns intranät finns det nu nya sidor om ”Fakta och utredningar”. Sidorna innehåller bland annat underlag som kommunen har beställt eller tagit fram internt.

Syftet är att tillgängliggöra material som kan vara av intresse för fler medarbetare inom kommunen. Det är i huvudsak underlag för den långsiktiga planeringen som statistik, planeringsunderlag till översiktsplanen och geografiska delområden, exploateringsstudier, ekologiska landskapssamband, trafikanalyser med mera.

Fakta och utredningar

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020