Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Digital signering införs i flera av våra verksamheter

I januari 2020 börjar medarbetare inom flera av våra verksamheter att med hjälp av appen Appva signera de insatser de utför hos boende/brukare i en smart telefon eller på en iPad. Medarbetarna ser insatserna som ska göras och får instruktioner om kunden/brukaren via appen. Tidigare gjordes detta arbete på signeringslistor i pappersform. Digital signering införs nu inom kort på vård- och omsorgsboenden, bostäder med särskild service inom LSS och SoL samt dagliga verksamheter inom LSS.

Vid inloggning i appen kontrolleras medarbetarens befogenhet. Alla insatser som utförs loggas och visas med signatur av utföraren och tiden anges. Vid utebliven eller försenad registrering/signering hos kund larmar appen Appva.

Systemet bidrar till arbetsmiljöförbättring eftersom alla insatser som skall utföras under dagen bockas av direkt i systemet. Arbetsgruppen kan lätt se hur de ligger till och kan hjälpa varandra vid behov. När medarbetarna går hem kan de känna sig säkra på att allt de skulle gjort under dagen verkligen blivit utfört.

Systemet kommer att spara tid för medarbetarna framförallt för sjuksköterskorna då den administrativa tiden med signeringslistor blir markant kortare. Statistiken blir tydligare, risken för avvikelser minskar, avvikelser som ändå inträffar upptäcks snabbare och går lättare att utreda.

Appen har koppling till eHälsomyndigheten där legitimerad personal kan tanka ner patienternas läkemedelsordinationer direkt till appen. Det går att begära påfyllning av originalförpackade läkemedel samt läkemedelsnära produkter direkt från den mobila enheten.

Det finns även en meddelandefunktion mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska i appen och modul för kontrollräkning av narkotikaklassad medicin både i förråden och i patienternas skåp. Det finns också en modul för KVÅ-rapportering (Klassifikation av vårdåtgärder) för enkel rapportering till Socialstyrelsen samt digital mobil signering av delegering.

Digital signering stämmer väl överens med verksamhetens mål och strategier gällande digitalisering och välfärdsteknik där målet är att använda digitala instrument för att effektivisera med bibehållen kvalitet och möjliggöra användandet av våra personalresurser där de bäst behövs.

För mer information eller frågor om Appva kontakta projektledarna Malin Torstendahl eller Eva Norberg.

Kontakt Appva

Projektledare

Malin Torstendahl
malin.torstendahl@haninge.se

Eva Norberg
eva.norberg@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020