Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Involvering nyckeln till framgång

Centrum för lärande och hälsa, den nya avdelningen som ska samla drygt 120 medarbetare på utbildningsförvaltningen, blir ett första steg mot att skapa "den kompetenta organisationen". En organisation där samarbete, ansvarstagande och självledarskap är viktiga ingredienser och där varje medarbetare ansvarar för den gemensamma utvecklingen.

Foto: Mostphotos

Organisationen är nu samverkad (frånsett frånvaroteamen som samverkas senare) i enighet med facken - en viktig milstolpe på vägen mot att bli en ny avdelning. Karolina Nordmark kommer att tillträda som en av avdelningens teamchefer efter årsskiftet. För närvarande arbetar Karolina som tillförordnad enhetschef på modersmålsenheten.

- Jag kommer att vara en av två teamchefer i teamet som vi kallar Flerspråkigt center. Där samlar vi bland annat modersmålslärarna och det känns riktigt spännande att det flerspråkiga spåret kommer att bilda en helhet där modersmålslärarna blir nyckelfunktioner. Jag tror att vi har mycket att bidra med till avdelningens utveckling.

Hur den nya avdelningen ska arbeta kommer medarbetarna själva att mejsla fram tillsammans.

- Jag deltar i den projektgrupp som under hösten ska ta fram ett förslag på hur avdelningens nya medarbetare ska involveras framöver. Om vi ska arbeta som en kompetens organisation behöver medarbetarna ges tillfälle att tillsammans ge input till vilka processer och arbetssätt som gör mest nytta för hela förvaltningen och i slutänden våra barn och ungdomar.

Patrik Lönn, tillträdande avdelningschef, instämmer i att involvering och medskapande är av största vikt för att omorganiseringen ska ge de effekter man eftersöker.

- Jag förstår att det kan vara både frustrerande och ovant att jag som chef inte pekar med hela handen och berättar hur vi ska göra. Men min absoluta övertygelse är att vi bara når dit vi vill om vi tänker och gör tillsammans.

Projektgruppen har träffats två gånger med syfte att skapa en helhetsbild av det arbete som görs idag och för att identifiera behov hos förvaltningen. Innan årsskiftet kommer projektgruppen att sammanställa förslag till aktiviteter som möjliggör för avdelningens medarbetare att involveras i att ta fram arbetssätt för den nya avdelningen.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020