Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetet vidare med APU-resultaten

Tack vare den höga svarsfrekvensen inom alla förvaltningar får flertalet arbetsgrupper en egen rapport att arbeta vidare med.

Det som händer nu är att du som chef presenterar resultatet av årets APU för dina medarbetare på ett APT. Tillsammans analyserar ni resultatet samt sammanställer gruppens prioriteringar och förslag på förbättringar i arbetsmiljö och verksamhet.

Arbetet dokumenteras och handlingsplaner uppdateras. Om gruppen inte har en egen rapport, kan diskussionen ta sin utgångspunkt i en rapport för den enhet/avd. där den lilla gruppen ingår. I de fall detta är aktuellt behöver du kontakta din chef för att få tillgång till rapporten.

Beakta förvaltningsspecifika instruktioner om dokumentation och eskalering av aktiviteter som kräver beslutsmandat på annan nivå.

Tidsplan

November: Kommunövergripande presentation av resultatet för KDLG och CESAM.

November - Januari: Presentation, analys och bearbetning av resultat inom alla enheter och ledningsgrupper, inkluderat upprättande av              handlingsplaner.

Uppföljning av arbetet med aktiviteter sker i olika former under året, till exempel i ledningsgrupper samt samverkan.

Uppföljning av resultaten

Senast uppdaterad: 23 juli 2020