Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

APU – nu fortsätter vi bygga medarbetarengagemang

88,9 procent av alla tillfrågade gav sin återkoppling i årets APU. Detta är en ökning ifrån en redan tidigare hög svarsfrekvens.

Det är väldigt värdefullt att vi får återkoppling från så många av våra medarbetare och att flertalet av våra arbetsgrupper får en egen rapport att ha som utgångspunkt för en diskussion om åtgärder och prioriteringar i arbetsmiljöarbetet.

Det som händer nu är att alla chefer presenterar resultaten för sina medarbetare och tillsammans analyserar resultatet samt sammanställer gruppens prioriteringar och förslag på förbättringar i arbetsmiljö och verksamhet. Arbetet dokumenteras och handlingsplaner uppdateras.

Uppföljning av resultaten

Senast uppdaterad: 23 juli 2020