Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansvarig för den nya gemensamma förvaltningen social- och äldreförvaltningen (SÄF) utsedd

Kommunfullmäktige tog 4 november beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att bilda en ny gemensam förvaltning av social- och äldreförvaltningarna. Den nya förvaltningen kommer att heta social- och äldreförvaltningen, förkortas SÄF. Kommundirektören har utsett Siw Lidestål till social- och äldredirektör.

– Det gläder mig att Siw har tackat ja till att axla rollen som social- och äldredirektör. Det goda arbetet som pågår på äldreförvaltningen och socialförvaltningen ska tillvaratas i den fortsatta processen. Arbetet ska präglas av en bred dialog. Uppdraget med att leda det viktiga arbetet i social- och äldreförvaltningen börjar omgående för att framtidsäkra organisationen när Haninge går från förort till stad, säger Magnus Gyllestad kommundirektör. 

Bakgrunden är att de två förvaltningarna under de senaste åren har utvecklat samarbetet inom flera områden. Detta är ett naturligt steg vidare i den processen. Det är också ett led i att ständigt förbättra ledning, styrning och uppföljning av verksamheten för att möta de utmaningar som förvaltningarna står inför. Till exempel ökade behov från målgrupperna och att hantera kompetensförsörjning med samma eller minskade resurser.

I den genomlysning som gjordes av Haninge kommuns förvaltningsorganisation 2015 identifierades ett antal förbättringsområden. Bland annat föreslog utredningen då att, på längre sikt, överväga att slå ihop socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Detta då de båda förvaltningarnas ansvarsområden har viss överlappning av målgrupper samt perspektiv som individfokus, lagstiftning samt myndighets- och utförarperspektiv.

– Haninge växer och vi blir fler invånare. Vi ska inte bara växa, vi ska göra det på ett hållbart sätt så alla kan leva det goda livet i Haninge, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

Vi kommer nu att börja arbetet och en utgångspunkt är att skapa delaktighet internt och externt, och att kommunicera de fortsatta stegen i processen. I det inledande arbetet används en extern konsult. Den nya förvaltningen kommer att etableras till årsskiftet 2019/2020, bland annat för att det finns fördelar med att göra förändringar i administrativa system på helårsbasis. En gemensam förvaltning föranleder inga ändringar i den politiska organisationsstrukturen.

Arbetet med att forma den nya gemensamma förvaltningen fortsätter under 2020. Siw Lidestål tillträder sin tjänst från och med 5 november. I samband med denna förändring kommer Eva Ingemarsdotri att gå vidare till nya externa uppdrag utanför Haninge kommun, och vi önskar henne all lycka till.

Mer information om arbetet med social- och äldreförvaltningen kommer att ges fortlöpande. Har du frågor kring social- och äldreförvaltningen, prata med din närmsta chef eller e-posta dina frågor till nygemensamforvaltning@haninge.se där vi slussar vidare dem till rätt person.

Här hittar du information om den nya social- och äldreförvaltningen

Senast uppdaterad: 23 juli 2020