Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Miljöåtgärder i Albyberg

I samband med markberedning har sulfidhaltiga ämnen och metaller frigjorts från de fyllnadsmassor av sprängsten som används vid byggandet av Albyberg Företagspark. De frigjorda ämnena har orsakat förhöjda halter av metaller och sänkta pH-värden i vattendrag inom området. Haninge kommun har därför satt in en rad miljöåtgärder som återställt vattenkvaliteten. Miljösituationen i Albyberg är nu under kontroll och kommunen utvärderar olika alternativ för en långsiktig lösning som ska förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.

Bakgrunden till miljöinsatserna är att berggrunden i Albybergsområdet visat sig vara naturligt rik på sulfidmineral. När de fyllnadsmassor som använts kommit i kontakt med vatten och luft har metaller lakats ur sprängstenen och medfört sänkning av pH-värdena i områdets vattendrag. Albyberg Företagspark utvecklas med höga miljöambitioner och för oss har det varit angeläget att snabbt återställa de låga pH-värdena och förhindra oönskade halter av metaller.

Under slutet av förra året genomfördes en försöksbehandling som innebar att marken sköljdes igenom med en kalklösning på några meters djup. Resultaten visar att behandlingen gett god effekt och vi utvärderar nu olika alternativ för en mer storskalig kalkning. Kalklösningen som används är ett natureget ämne som inte har någon negativ påverkan på djur och natur.

I miljöarbetet i Albyberg har vi en fortlöpande och god dialog med Länsstyrelsen i Stockholm och Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF), de tillsynsmyndigheter som övervakar utbyggnaden av Albyberg utifrån ett miljöperspektiv. Vi har, på Länsstyrelsens uppmaning, presenterat en åtgärdsplan för att långsiktigt komma tillrätta med de problem som den sulfidinnehållande sprängstenen och metallerna orsakar – en åtgärdsplan som följs upp löpande.

Arbetet med att utveckla Albyberg Företagspark har pågått sedan 2012. Albyberg ligger strategiskt beläget intill väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn och erbjuder olika typer av företag överlägsna logistiska fördelar, med närhet både till hela Stockholmsområdet och till Storstockholms nya hamnområde i Nynäshamn. Första etappen, Albyberg 1, omfattar ca 60 hektar öster om väg 73 i höjd med Jordbro trafikplats. Hittills har ett 20-tal företag etablerat sig i Albyberg.

De planerade långsiktiga miljöåtgärderna kommer ofrånkomligen att försena vissa delar av färdigställandet av etapp 1. Även projekteringen av andra etappen av företagsparken, ett ca 100 hektar stort område som ligger direkt söder om Albyberg 1, kommer att påverkas av miljöinsatserna. Kostnaderna för de åtgärder som behövs för att säkerställa en god vattenkvalitet i området ryms inom kommunens budget för utvecklingsprojektet Albyberg Företagspark.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020