Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge chefsforum fortsätter att utvecklas

Utvärderingen av Haninge chefsforum för 2018 visar att de allra flesta av deltagarna upplever att chefsforum ger en bild av nuläge och kommande utmaningar. Det finns alltid utrymme för förbättringar, så nu har kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) fattat beslut om att ta nästa steg i att utveckla chefsforum.

Det innebär att två möten under 2019 kommer att rikta sig till förvaltningarnas ledningsgrupper (26 april och mötet i september) och två möten (4 juni och 5 nov) kommer att rikta sig till alla chefer i kommunen.

Utgångspunkten för att vid två möten rikta sig till den ”lilla chefsgruppen” är att på ett bättre sätt kunna involvera förvaltningarnas ledningsgrupper i kommunens utvecklingsarbete och öka möjligheten till dialog kring verksamhetsutveckling.

– I den ”lilla chefsgruppen” kan vi ha ett större fokus på en fördjupad dialog och diskussion med förvaltningarnas representanter, än vad som är möjligt när vi träffas alla i storgrupp.

–  Min utgångspunkt är att alla kommer att vinna på en ökad dialog med förvaltningsledningarna och att vi kan öka samspelet mellan förvaltningarna, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

De två chefsforum som riktar sig till alla chefer, den ”stora chefsgruppen”, kommer även fortsättningsvis att ta upp aktuella utvecklingsfrågor och sträva efter att alla ska få en gemensam bild av nuläget och kommande utmaningar. Vid chefsforums möten är också tanken att det ska finnas möjlighet att nätverka och träffas över förvaltningsgränserna.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020