Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grund- och förskolenämndens senaste sammanträde

Haninge kommun står inför en utav de mest ambitiösa förändringsarbetena i kommunens historia. Tillväxttakten av nya bostäder och nyetableringar av företag kommer ställa stora krav på utbildningsförvaltningen många år framåt. Det är fyra områden som varit extra intressanta att fokusera på under 2018 och kommande år. Det är det systematiskt kvalitetsarbetet, kompetensförsörjningen, arbetsgivarvarumärket och digitaliseringen.

Foto: Brandbergens förskolor

Grund- och förskolenämnden sammanträdde för andra gången i år och några av de beslut som fattades var: godkännande av Årsredovisningen för 2018, Internkontrollplanen för 2019, byte av förskolechef hos förskolan Lilla Björn samt att erbjuda kostnadsfri skolbuss för elever bor på Gudö och som inte går i HagaLyckebyskolan. 

Läs hela protokollet här

Dagordning

§ 4 Mötets öppnande 
§ 5 Val av justerare
§ 6 Aktuellt från förvaltningen 
§ 7 Årsredovisning 2018 
§ 8 Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021
§ 9 Revidering av delegationsordningen 
§ 10 Internkontrollplan 2019 
§ 11 Möjlighet att få åka med skolbuss.
§ 12 Ansökan om godkännande och bidrag till fristående förskola Raul Wallenberg
§ 13 Anmälan om förändring - Förskolan Lilla Björn
§ 14 Attestförteckning 2019
§ 15 Ändrade sammanträdestider 2019 
§ 16 Ledamotsinitiativ (M) utredning av utbildningsförvaltningens arbetsmiljö
§ 17 Meddelanden
§ 18 Delegationsbeslut

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020