Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Övervägande positiva svar i brukarundersökningarna

De nationella årliga brukarundersökningar som görs inom individ- och familjeomsorgen och inom området funktionsnedsättning visar att våra klienter och brukare är övervägande positiva till det stöd de får från socialförvaltningen.

Illustration av glödlampor Foto: Mostphotos

Frågorna berör kommunens fyra kvalitetskriterier tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet som framgår av kvalitetspolicyn. Överlag är resultaten goda.

Både positiva och mindre positiva resultat kommer nu att analyseras av förvaltningen där alla berörda enheter arbetar med sitt eget resultat.

Kommunens resultat finns publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 23 juli 2020