Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

HR-enheten utvecklar för att ge bättre chefsstöd

- HR har under våren påbörjat en spännande förändringsresa för att kunna erbjuda kommunens chefer ännu bättre service och stöd både i dagliga frågor samt i det långsiktiga arbetet att utveckla sina verksamheter, säger HR-chef Maria Blom.

- Vi kommer att fokusera HR-arbetet inom tre områden; Chefsstöd som ansvarar för likvärdigt och tillgängligt stöd till chefer i olika HR-frågor, HR-partner med ledningsgruppsansvar (HRPL) som ska driva ett förändringsinriktat arbete i ledningsgrupperna samt HR-strateger som jobbar med kommunövergripande utvecklingsarbete inom attraktiv arbetsgivare samt ledar- och medarbetarutveckling”, säger Maria Blom.

Förändringen genomförs efter sommaren och i samband med detta kommer mera information. Som en förberedelse bad vi några av HR:s medarbetare att berätta om sina nya uppdrag och dess möjligheter!

 

Ann Dynesius, Gruppchef HR Chefsstöd

”Det vi framförallt vill nu när vi utvecklar vårt sätt att arbeta är att cheferna ska känna sig trygga med att HR är tillgängliga.

Idag kan chefens kontaktperson vara på kurs i två dagar, och då riskerar frågan att bli liggande. Framöver ska alla chefer kunna räkna med att få svar under dagen.

Vi vill också se till att alla kommunens chefer får ett likvärdigt och enhetligt stöd. Idag spretar det mellan olika förvaltningar, både sett till vilket stöd vi ger och i bedömningar av vissa frågor.

Jag tror att vi på Chefsstöd kommer få en högre kunskapsnivå i och med att vi möter chefer från hela kommunen, vilket kommer att bidra till att cheferna blir ännu nöjdare – det ser jag fram emot.

 

Alexandra Thun, HR-partner med ledningsgruppsansvar (HRPL) för Socialförvaltningen

Jag ser fram emot att få möjlighet att arbeta med ett mera förändringsinriktat HR-arbete i ledningsgrupperna på respektive förvaltning. Att kunna fokusera på de mest verksamhetskritiska områdena såsom kompetensförsörjningen.

I och med att alla HRPL numera uttalat har samma uppdrag kommer vi också kunna ha ett mer samordnat arbetssätt gentemot förvaltningarna samt stödja varandra och få nya infallsvinklar i vårt arbete. Den nya organisationen gör att HR:s olika uppdrag blir tydligare vilket i sin tur leder till tryggare och ännu mer kompetenta chefer”.

 

Daniel Dietmann, HR-strateg

I min nya roll kommer jag ha en nyckelfunktion i arbetet med att utveckla aktiviteter för att våra kompetenta och drivna chefer får ännu bättre möjligheter att lyckas i sitt uppdrag.

Jag hoppas även bygga ett system för att vi som organisation ska kunna identifiera och kompetensutveckla medarbetare som är intresserade av att bli chef på sikt. Vi vill även utveckla våra chefsutbildningar och komplettera dem med digitala versioner så att relevant information och kompetensutveckling blir mera tillgänglig för alla våra chefer.

Utvecklingen och drivet som finns inom organisationen gör det lätt att åka till jobbet.

 

Vid frågor kontakta HR-chef Maria Blom.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020