Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nämndsammanfattning från april

Den 23 och 24 april hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna beslutade bland annat om fördelning av de överförda investerings- och driftmedel som kommunfullmäktige beviljat.

Nämnderna fastställde också utredningsdirektiv för tre av de uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnderna 2019. Det handlar om att kartlägga samlingslokaler, att utreda hur biblioteken kan utvecklas som nav för digital delaktighet, samt att undersöka möjligheterna att utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov.

Kultur- och demokratinämnden beslutade även om ett offentligt konstverk till Vega torg som går under titeln ”Festplats för Träskafton”. I idrotts- och fritidsnämnden behandlades en rapport om friluftsarbetet och badplatser. Nämnden yttrade sig även om förslaget att inrätta ett e-sportcenter i kommunen, bland annat.

Protokoll från kultur- och demoktrainämnden

Protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020