Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grund- och förskolenämndens möte i april

Den 24 april sammanträde grund- och förskolenämnden på Lyckebyskolan där flera förprojekteringar för om- och nybyggnationer av skolor godkändes.

Under sammanträdet tog nämnden upp bland annat följande frågor.

Läsfrämjande insatser 

Grund- och förskolenämnden har fått i uppdrag att föreslå och genomföra läsfrämjande insatser i samverkan med Haninges bibliotek för att öka läsförståelsen hos barn och elever i för- och grundskolan. 

Förslag till läsfrämjande insatser ska tas fram tillsammans med företrädare för central stödavdelning, central mottagning av nyanlända, förskoleavdelningen, grundskoleavdelningen samt i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

Förslaget till läsfrämjande insatser ska behandlas i grund- och förskolenämnden den 20 november 2019.

Förprojektering Vendelsömalmsskolan hus A

Förprojekteringen av Vendelsömalmsskolan redovisades och 
godkändes av nämnden. I uppdraget ingick även att göra lokalanpassningar för att möta dagens behov på skollokaler, tillgänglighet och effektivare disposition av lokalerna. I lokalerna ryms klassrum, skolkök, matsal, elevhälsa, elevstöd, särskola, elevcafé, bibliotek, administrativa utrymmen samt personalutrymmen.  

Förprojektering Ribbybergsskolan hus 

Förprojekteringen av Ribbybergsskolans kök och matsal redovisades och godkändes av nämnden. Enligt förprojekteringen kommer det att uppföras en ny lokal med tillagningskök, matsal, tre klassrum med tillhörande grupprum och en musiksal med grupprum. 

Förprojektering nya Åbyskolan

Förprojekteringen av nya Åbyskolan redovisades och godkändes av nämnden. Enligt förprojekteringen planeras en 3–parallellig grundskola med plats för cirka 525 elever. Bygglov har beviljats.

I direkt anslutning till skolbyggnaden uppförs även Åbyhallen, en fullstor idrottshall. Skolbyggnaden och idrottshallen byggs ihop med en kommunikationsyta emellan huskropparna, vilket innebär att eleverna kan gå fritt från den ena byggnaden till den andra. I anslutning till idrottshallen finns ett café som drivs av föreningslivet på kvällar och helger.  

Läs hela grund- och förskolenämndens protokoll från 24 april här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020