Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Chefsforum diskuterade roller och ansvar

I slutet på april var det dags för årets första chefsforum, som denna gång riktade sig till förvaltningschefernas ledningsgrupper. Den politiska ledningen, med kommunalråd och nämndordföranden, var också inbjudna. Temat för dagen var hur vi utvecklar samarbetet mellan den politiska ledningen och tjänstemännen och vilka förväntningar som finns från båda håll.

Siw Lidestål och Petri Salonen på Chefsforum Siw Lidestål och Petri Salonen på Chefsforum

Magnus Gyllestad inledde med att beskriva hur han ser på samarbetet mellan de olika delarna i kommunen utifrån en orkesterliknelse.

– Jag tänker att det är de förtroendevalda som definierar vad vi ska spela, det är medborgarna som är publiken och det är vi tjänstemän som utgör orkester och spelar. Då är det viktigt att vi är överens om vad vi ska spela och att vi får ihop de olika stämmorna i orkestern på bästa sätt, sa Magnus Gyllestad.

Meeri Wasberg gick sedan kort igenom den politiska plattformen – ett gemensamt dokument från S, C, L och KD.

De fyra grundpelarna i plattformen är

·        Ett Haninge som är öppet och demokratiskt.

·        Ett Haninge som är ekologiskt hållbart.  

·        Ett Haninge som fortsätter att utvecklas

·        Ett Haninge som håller ihop

Magnus informerade därefter om att det pågår ett arbete med att ta fram en ny målstruktur och att se över kommunens modell för styrning.

– Det är viktigt med enkelhet i styrningen, systemet får i sig självt inte ta allt för mycket energi. Det gäller att vi kan förenkla utan att tappa ledning och styrning och att vi hela tiden stämmer av mot den politiska viljan och formella beslut.

Utgångspunkten är att styrningen utgår från förtroende och tillit. Första steget blir kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) och därefter tas arbetet sedan tas vidare till respektive förvaltningars ledningsgrupp.  

– Förvaltningarnas ledningsgrupper kommer att få större ansvar för gemensamma frågor för kommunen. Jag tror att det kommer innebära att frågor då löses snabbare och bättre än vad de gör idag. Det är en anledning till att vi nu har två chefsforum om året som riktar sig direkt till förvaltningarnas ledningsgrupper, sa Magnus.

Magnus konstaterade att brist på tillit ofta resulterar i detaljstyrning, medan motsatsen kan öppna upp.

– Vi ska försöka gå mot mer dialog i stället för rapportering. Exakt vad det innebär kan jag inte svara på idag. Men det är viktigt att jobba vidare utifrån denna grundtanke, sa Magnus Gyllestad.

Han betonade att det inte innebär att uppföljning försvinner helt och det innebär inte heller ”fritt valt arbete”. Det finns också ett behov att styra mer med tydliga förändringsmål och samtidigt också i större utsträckning än idag lyfta fram den löpande verksamheten i verksamhetsplaneringen. Detta för att också få bättre möjligheter att återrapportera helheten till den politiska ledningen.

Därefter följde ett grupparbete, som leddes av socialförvaltningens chef Siw Lidestål och stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen, där först de förtroendevalda och sedan tjänstemännen i respektive grupp fick uttrycka vilka behov de har utifrån respektive roller. I ett försök till kort sammanfattning av de samtalen så kan de uttryckas i att de grupperna lyfte fram nyckelord som tillit, kunskap, möjlighet till dialog, långsiktighet och respekt för våra olika roller.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020