Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde den 24 april

I april månad hölls äldrenämndens sammanträde den 24 april. Under mötet återrapporterade bland annat Borådet om besök på vård- och omsorgsboenden, man fick ta del av Patientsäkerhetsberättelsen 2018, Årsrapporten för avvikelser 2018 samt Uppföljning av handlingsplaner och verksamhetsuppföljning på vård- och omsorgsboenden. Du hittar protokollet för sammanträdet nedan.

Dagordningen

§ 41 Godkännande av dagordningen
§ 42 Val av Justerare
§ 43 Allmänhetens frågestund
§ 44 Information
§ 45 Kommande nämndärenden
§ 46 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§ 47 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§ 48 Intern kontrollplan 2019
§ 49 Patientsäkerhetsberättelse 2018
§ 50 Årsrapport avvikelser 2018
§ 51 Ekonomisk uppföljning 2019
§ 52 Uppföljning av handlingsplaner och verksamhetsuppföljning på vård- och omsorgsboende
§ 53 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019
§ 54 Remiss överenskommelse om omhändertagande av avlidna
§ 55 Motion från Sverigedemokraterna om motionssubvention för personer över 73
§ 56 Meddelanden Allmänna
§ 57 Meddelanden Sekretess

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020