Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samverkansprocessen viktig för verksamheten

Samverkan är en viktig del i att utveckla verksamheten. De rutiner och system som finns för samverkan syftar till att stärka medbestämmande och arbetsmiljö.

– Vi vet att det är viktigt för både trivsel och utveckling av en arbetsplats att det finns utrymme för att diskutera och ha inflytande i frågor som rör det egna arbetet. Samverkansprocessen är en del i att säkra den möjligheten på ett strukturerat sätt. Delaktighet och dialog är basen i samverkanssystemet. Samverkanssystemet förutsätter och möjliggör för medarbetarna att vara delaktiga i att utveckla verksamheten och arbetsmiljön på sin arbetsplats. De enskilda mål- och resultatsamtalen samt arbetsplatsträffarna är en viktig del i detta, säger Johnatan Kibebe förhandlingschef på Personalavdelningen.

På arbetsplatsträffarna kan olika frågor lyftas och diskuteras. Det finns ytterligare nivåer i samverkanssystemet och då är det möten mellan arbetsgivarföreträdare och medarbetarnas fackliga företrädare i samverkansgrupper, lokalt på förvaltningarna och på central nivå. Där tas frågor upp som är av mer övergripande och berör flera arbetsgrupper eller förvaltningar. På de mötena förs protokoll som läggs på HINT som en del i att alla ska kunna ta del av de frågor som behandlats.

Läs mer om samverkan på HINT

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020