Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från nämnderna i maj

Den 21 och 22 maj hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Båda nämnderna godkände förvaltningens kvalitetsberättelse för 2018 samt delårsrapporter för den första tertialen 2019.

Idrotts- och fritidsnämnden utsåg en ny styrgrupp för arbetet med det idrottspolitiska programmet. Styrgruppen består nu av nämndens presidium, det vill säga ordförande Göran Florén (L), vice ordförande Christer Erlandsson (S) och 2:e vice ordförande Michael Fridebäck (M).

Kultur- och demokratinämnden svarade på en remiss om kulturmiljöprogrammet, som omarbetats en aning inför det slutliga antagandet i kommunfullmäktige. Nämnden gavs också en första uppföljning av ungkulturverksamheten FreeZone som sjösattes förra våren.

Båda nämnderna besöktes av HR-direktören som gav en genomgång av de förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar.

Protokoll KDN 

Protokoll IFN 

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020