Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ett nära ledarskap ska höja kvaliteten för alla

Alla som jobbar på äldreförvaltningen har nu informerats om att det införs ett nära ledarskap. Det ska leda till att verksamhetens kvalitet ska öka och att kunden får bättre och säkrare omvårdnad samt mer kontinuitet i omsorgen. Arbetsgruppernas storlek ska minska till att bli rimligt stora. Varje chef ska som mest ha 20–30 medarbetare, vilket ger större engagemang och delaktighet samt en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer.

- Vi ser att äldreförvaltningens chefer har för stora personalgrupper. Vi har därför sett över chefsroller, ansvar och vilka mandat som finns. Många chefer upplever att de inte hinner se sina medarbetare utan bara hinner utföra det mest basala arbetet. Många medarbetare tycker också det är svårt att få kontakt med sina närmsta chefer, säger Eva Ingemarsdotri förvaltningschef på äldreförvaltningen.

Syftet med nära ledarskap är att få ett större fokus på det kundnära kvalitetsarbetet och att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Nära ledarskap ska leda till att Haninge kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare och att det blir enklare att rekrytera nya medarbetare. Allt arbete med förändringarna sker i en tät dialog med de fackliga företrädarna. Förändringar samverkas och de fackliga företrädarna har varit med på risk- och konsekvensanalyser, där har de bland annat fått möjlighet att ge synpunkter på rollbeskrivningar och organisation.

- Vi är nu i full gång med rekrytering av verksamhetschefer. Rekryteringen ska vara klar innan semesterperioden. Gruppchefer och bemanningsassistenter kommer att utlysas och tillsättas efter sommaren. Den nya organisationen beräknas att träda i kraft i höst, säger Eva Ingemarsdotri.

Förändringarna på ordinärt boende och vård- och omsorgsboendena

På ordinärt boende (hemtjänsten) kommer organisationen att se lite annorlunda ut mot idag. Enhetscheferna ersätts av verksamhetschefer. Rollerna planerare och samordnare tas bort och istället tillsätts gruppchefer. Gruppchefer rapporterar till verksamhetschefen och har verksamhetsansvar för sitt geografiska område vilket innebär arbetsmiljöansvar, personalarbete i form av t ex mål- och resultatsamtal, lönesamtal samt har ekonomiskt ansvar för sitt geografiska område. Anledningen till att ytterligare ett chefsled tillsätts är för att minska antalet direktrapporterade medarbetare.

På vård- och omsorgsboendena kommer det att finnas två typer av organisationer. På ”stort boende” kommer det att bli en verksamhetschef som ersätter enhetscheferna. Detta görs för att skapa tydlighet i ledarskapet. Rollerna assistent och samordnare tas bort och istället tillsätts gruppchefer.

Gruppchefer rapporterar till verksamhetschefen och har verksamhetsansvar för sin avdelning vilket innebär arbetsmiljöansvar, personalarbete i form av t ex mål- och resultatsamtal, lönesamtal samt har ekonomiskt ansvar för sin avdelning. Ett ”stort boende” kommer att ha en bemanningsassistent för att kunna hålla ihop heltidsresan. Hälso- och sjukvårdsgruppen hålls samman och får en gruppchef som rapporterar till verksamhetschefen.

På ”mindre boende” kommer organisationen se annorlunda ut. Det blir en verksamhetschef, gruppchefer och de sköter bemanningen. HSL-ansvaret kommer att ligga på en sjuksköterska.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020