Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Delta i resevaneundersökningen – din medverkan är viktig

Vi genomför denna resvaneundersökning för att se hur vi kan minska utsläppen från våra pendlings- och tjänsteresor. Dina svar ger oss ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna ta fram förslag på lämpliga åtgärder. Undersökningen tar mellan 6-7 minuter.

Senast 11 september

Vi ber dig att svara på undersökningen senast den 11 september.

Till resvaneundersökningen här

En del av projektet Smarta resval

Smarta resval är ett projekt som involverar hela kommunen, både som organisation och som geografisk plats. Syftet är att bidra till att uppnå kommunens mål om att kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025 och att alla resor och transporter i Haninge är fossilfria 2030.

Denna resvaneundersökning är startskottet till arbetet med att minska utsläppen från våra egna pendlings- och tjänsteresor, ett delprojekt som kallas CERO.

Läs mer om Smarta resval och CERO-arbetet

Tack för din hjälp!

Dina svar ger oss ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna ta fram förslag på lämpliga åtgärder. Tillsammans ska vi arbeta för ett fossilfritt och hållbart Haninge.

Svaren behandlas anonymt och under sekretess i enlighet med gällande regler för GDPR.

För frågor om enkäten

Senast uppdaterad: 23 juli 2020