Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår arbetsmiljö tar inte semester

Rekordvärmen sommaren 2018 medförde som många minns stora utmaningar för våra verksamheter. Många gånger kan sommarvärmen komma plötsligt och det kan vara svårt att hantera värmeböljan. Det är därför viktigt att varje förvaltning och verksamhet riskbedömer sin verksamhet och tar fram handlingsplaner utifrån hur anställda riskerar att påverkas av att arbete vid ovanligt hög temperatur.

Värme är en verklig fysisk belastning för kroppen som även kan påverka arbetsförmågan. Arbetsmiljöverket förklarar att neutrala temperatur­området ligger mellan +10 till +30 °C och där är de direkta riskerna för hälsan små. Individer kan dock uppleva obehag redan vid små avvikelser uppåt från den ideala temperaturen.

Som arbetsgivare har vi huvudansvar för att säkerställa att klimatet i våra arbetslokaler inte bidrar till ohälsa och löpande kontroll hör till skydds­arbetet på arbets­platsen enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Därför är det viktigt att respektive förvaltning ser över vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas om den extrema värmen kommer. 

Nedan finner ni några tips på åtgärder som kan tas med när ni tar fram handlingsplaner för era medarbetare och verksamhet.

Åtgärder vid värme (hämtat från av.se)

 • Begränsa solinstrålningen
 • Använd mer informell klädsel
 • Ha god tillgång till vätska
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Stänga av onödiga värmekällor
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Kör ventilationen nattetid
 • Använd bordsfläktar (köp in redan nu kan ta slut fort)
 • Justera arbetstiderna
   

Senast uppdaterad: 23 juli 2020