Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens stipendium 2019 är utdelat

Varje år uppmärksammas personal på äldreförvaltningen för att uppmuntra nytänkande och kvalitet inom verksamheten. I år blev det dagverksamheten Solen på förebyggande avdelningen samt Stab- och kvalitetsavdelningen som fick dela på äldrenämndens stipendium 2019.

Vinnare av äldrenämndens stipendium 2019 Vinnare av äldrenämndens stipendium 2019 Foto: Mikael Högskoog

Stipendierna delades ut på äldrenämndens sammanträde den 29 maj. Stipendiet är inrättats av äldrenämnden för att stimulera till nytänkande och idéer som utvecklar kvaliteten i det arbete verksamheterna utför.

Motivering
Dagverksamheten Solen

Dagverksamheten Solen har uppvisat att man arbetar med redan vedertagna arbetsmetoder, men ändå med ett nytänkande som utvecklat och förbättrat tillvaron för sina gäster. Individens behov i centrum är inte bara ett arbetssätt, utan har varit en röd tråd i Solens verksamhet, där man hela tiden strävat efter att gästerna ska vara delaktiga i aktiviteter anpassade efter deras behov och förmågor. Därtill har Solen uppvisat ett långsiktigt tänk med önskan att utveckla verksamheten ytterligare efter arbetsmodellen. Känsla av sammanhang som syftar till att göra tillvaron än bättre för sina gäster.

Motivering
Stab- och kvalitetsavdelningen

Stab- och kvalitetsavdelningen har genom att lyfta blicken mot våra nordiska grannländer, inhämtat ny information och kunskap för att utveckla och förbättra förvaltningens arbete. Med ett aktivt fokus på utveckling av välfärdsteknik på förvaltningen, har man således beaktat ett av de viktigaste områdena som är en förutsättning för att vi ska kunna möta morgondagens utmaningar i äldreomsorgen.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020