Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde den 29 maj

I maj månad hölls äldrenämndens sammanträde den 29 maj. Under sammanträdet delades äldrenämndens stipendium ut till två vinnare: dagverksamheten Solen samt Stab- och kvalitetsavdelningen. Vidare informerades det bland annat om kompetensutveckling inom äldreförvaltningen och "Årsrapport om avvikelser 2018" samt "Kvalitetsberättelse 2018" återrapporterades. Du hittar dagordning samt protokollet för sammanträdet nedan.

Dagordningen

§ 78 Godkännande av dagordningen
§ 79 Val av Justerare
§ 80 Allmänhetens frågestund
§ 81 Information om kompetensutveckling inom äldreförvaltningen
§ 82 Information
§ 83 Kommande nämndärenden
§ 84 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§ 85 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§ 86 Årsrapport avvikelser 2018
§ 87 Kvalitetsberättelse 2018
§ 88 Motion från Sverigedemokraterna om att skaffa bra luftkonditionering på våra äldreboenden
§ 89 Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2019 kvartal 1
§ 90 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2019
§ 91 Delårsrapport 1 2019
§ 92 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019
§ 93 Avskrivning av fordringar i bokföringen - Sekretess
§ 94 Motion från kommunfullmäktige avseende underhåll samt äldreanpassning av befintligt utegym på Muskö
§ 95 Meddelanden Allmänna 
§ 96 Meddelanden Sekretess

Här finner du protokollet från sammanträdet

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020