Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträden den 19 juni

Den 19 juni höll äldrenämnden sitt sista sammanträde innan sommaren. Under sammanträdet togs bland annat beslut om reviderat bidragsreglemente för pensionärsverksamhet. Du hittar protokollet i sin helhet nedan.

Dagordning

§97 Godkännande av dagordningen
§98 Val av Justerare
§99 Information
§100 Revidering av bidragsreglemente för pensionärsverksamhet
§101 Remiss för samråd - Detaljplan för Haninge centrum, Södra entré, Söderbymalm 3:458, dnr PLAN.2017.22

Senast uppdaterad: 23 juli 2020