Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya flexrummet på stadsbyggnadsförvaltningen är klart

Nu håller tio medarbetare från planavdelningen på att flytta in i det nya flexrummet på plan 4, vinge B i kommunhuset. Här finns åtta flexplatser för medarbetarna samt ett projektbord. I mån av plats är stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare situerade på Anläggarvägen välkomna att arbeta där mellan sina möten på kommunhuset.

– Syftet med flexrummet har varit att erbjuda en attraktiv arbetsplats som passar alla. Medarbetarna har fått välja mellan att sitta kvar och ha fast plats i befintliga mindre rum eller att sitta i det nya större flexrummet. Det senare erbjuder möjligheten att få mer dialog med kollegor och testa ett mer digitalt arbetssätt. Det har lagts stor vikt på att göra rummet så attraktivt, funktionellt och trevligt som möjligt. Heltäckningsmattor har lagts för att få ned ljudnivån och teknisk utrustning som till exempel skärmar för planarkitekterna har uppgraderats, säger Magnus Runesson planchef och tf bygglovschef.

Planavdelningen har haft dialog om hur bästa möjliga trivsel ska uppnås och kommit fram till två huvudregler:

 • Tomt skrivbord innan dagens slut
 • Säg till när du blir störd

För att ha möjligheten att gå undan och ha enskilda samtal har ett tyst rum skapats i närheten av flexrummet.

En av de medarbetare på Anläggarvägen som redan provat att nyttja flexrummet är VA-chefen Lise Langseth.

– Flexrummet fungerar alldeles utmärkt. För mig är det viktigt att ha en fysisk närvaro till kollegorna på såväl Anläggarvägen som i kommunhuset. Det är för att skapa ytterligare samhörighet inom förvaltningen och en förståelse för våra olika utmaningar i vårt gemensamma uppdrag att förvalta och utveckla Haninge, säger Lise.

De medarbetare från planavdelningen som flyttar in i flexrummet är:

 • Fredrik Sundberg, teamledare
 • Johanna Andersson, teamledare
 • Anders Nordenskiöld, teamledare
 • Magnus Runesson, plan- och tf bygglovschef
 • Helena Granting, planarkitekt
 • Anna Härlin, planarkitekt
 • Oscar Olsson, planarkitekt
 • Sofie Nilsson, planarkitekt
 • Andreas Paulson, stadsarkitekt
 • Maria Habazin, planarkitekt (föräldraledig)

Senast uppdaterad: 23 juli 2020