Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årets första socialnämnd

Socialnämnden hade sitt första konstituerande sammanträde för nya mandatperioden den 15 januari 2019. Innan nämndmötet genomförde socialförvaltningens ledningsgrupp en utbildning för nämndens politiker.

Inledningsvis fick de en genomgång av förvaltningens arbete och hur vi är organiserade samt en genomgång av ekonomin i korta drag.

– Vi ville ge de nya politikerna en övergripande bild av vilka vi är till för och hur vi skapar vägen till ett bättre liv för dem, säger förvaltningschef Siw Lidestål.

Stor vikt lades efter det på politikernas roll och uppdrag i socialnämnden och hur den formella gången ser ut kring beslut.

– Uppdraget som politiker i socialnämnden skiljer sig en del från andra nämnder därför valde vi att lägga ett stort fokus på att beskriva det, fortsätter Siw Lidestål.

Avslutningsvis fick politikerna en introduktion till hur vi skapar vägen till ett bättre liv för de vi är till för när avdelningscheferna presenterade vad vi erbjuder och visade konkreta exempel från verksamheterna.

Mandatperioden 2019–2022 kommer socialnämnden ha följande ledamöter:

Ordförande: Annette Haaf (S)
1:e vice ordförande: Jens Davidson (KD)
2:e vice ordförande: Sedat Drogu (M)

Övriga beslutande ledamöter:
Fernando Pereira (S)
Josefina Sjöblom (L)
Annica Ullhag (C)
Samuel Skånberg (V)
Kristoffer Eriksson (M)
Lage Öhlund (SD)

Ersättare:
Marie-Louise Boström (S)
Roja Isaksson (S)
Teddy Gustafsson (L)
Peter Svanäng (C)
Birgitta Sandell (KD)
Joachim Krylborn (KD)
Ylva Thomasson (M)
Lars Lindholm (M)
Kjell Brolin (SD)

Under socialnämndens sammanträde beslutades om ledamöter och ersättare till arbetsutskottet och individutskottet 2019–2022.

Läs protokollet från den 15 januari 2019

Senast uppdaterad: 23 juli 2020