Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde den 19 december

Under årets sista nämndsammanträde beslutades bland annat att insatsen Unga resurspersoner via Ung omsorg avslutas vid avtalsperiodens slut i september 2019. Vidare redovisades den kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning av särskilt boende som utförts under hösten 2018. Man tog också beslut om revidering av riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreförvaltningen i Haninge kommun. Du finner dagordning och protokoll nedan.

Dagordning

§ 220 Godkännande av dagordningen
§ 221 Val av Justerare
§ 222 Allmänhetens frågestund
§ 223 Information
§ 224 Kommande nämndärenden
§ 225 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§ 226 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§ 227 Remiss för samråd: Detaljplan för Söderby 2:2 Brandbergen
§ 228 Remiss för samråd: Detaljplan Täckeråker 1:10, Vega
§ 229 Avslut unga resurspersoner
§ 230 Ekonomisk uppföljning 2018
§ 231 Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning särskilt boende 2018
§ 232 Attestförteckning 2019
§ 233 Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
§ 234 Revidering av äldrenämndens delegationsordning
§ 235 Meddelanden allmänna
§ 236 Meddelanden Sekretess

Senast uppdaterad: 23 juli 2020