Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Socialnämndens sammanträde

Den 12 februari hade socialnämnden sammanträde. Nämnden godkände årsredovisningen för 2018, där förvaltningen kunde redovisa en budget i balans och vad verksamheterna åstadkommit under året för att bidra till kommunens måluppfyllelse.

På sammanträdet behandlades även två ärenden som berör ekonomin. Först en redovisning av hur arbetet gick med den åtgärdsplan som togs fram under 2018. Därefter redovisades förvaltningens förslag till yttrande om budgetdirektivet för mål och budget 2020-2021, dvs vad förvaltningen behöver göra för att klara sina uppdrag inom föreslagen budgetram de kommande åren.

På nämnden redovisades även resultatet av den aktgranskning som gjorts inom avdelningarna och de åtgärdsplaner som tagits fram utifrån vissa brister.

Andra ärenden var kartläggning av våld i nära relationer i Haninge för 2017, en brukarenkät inom hemtjänsten samt en redovisning av de personliga ombudens arbete 2018.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020