Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samarbete i fokus för nya individ- och familjeomsorgen

Den 1 januari drog den nya organisationen för individ- och familjeomsorg igång. I takt med att Haninge växer är det också fler människor som behöver stöd från socialtjänsten. Målet med den nya organisationen är att vara mer effektiva och erbjuda kunderna bättre helhetslösningar.

Camilla Johansson, enhetschef och Ulrika Thorsson. Camilla Johansson och Ulrika Thorsson. Foto: Haninge kommun. På bilden: Camilla Johansson och Ulrika Thorsson.

I den nya individ- och familjeomsorgen jobbar man tätare tillsammans, från att ett ärende kommer in och utreds till att behandlarna tar över.

– Vi jobbar med tydligare uppdrag, snabbare processer och uppföljningar. Vi kommer ha stort fokus på att jobba med hela familjer och inte enbart den som är mest utsatt, säger Camilla Johansson som är enhetschef på mottagningsenheten.

En avgörande fråga för individ- och familjeomsorg är att komma till rätta med problematiken där den börjar. Just nu görs en genomlysning av den förebyggande verksamheten i syfte att förbättra så långt det går. Till mottagningsenheten hör även ett relationsvåldsteam som nu även kommer arbeta med våldsutövare.

– Vi blir inte bara fler medborgare, vi ser tyvärr också att våldet ökar, inte bara mellan vuxna utan också våld mot barn. Dessa fall är exempel på när vi behöver gå in och erbjuda stöd till hela familjen; de som utsätts för våld, de som bevittnar våld och de som utövar våld berättar Ulrika Thorsson som är chef på enheten för barn 0–11 år.

– Mina medarbetare är väldigt engagerade vilket verkligen gynnar de som behöver vår hjälp, fortsätter Ulrika.

Precis som alla förändringar kommer det ta tid innan allt sätter sig och vi kommer att berätta mer om de förändringar som görs inom individ- och familjeomsorgen här på Hint.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020